Gence Teknoloji   2019 yılının başında  son yüzyılda biyolojinin teknoloji ile açığa çıkan gerçeklerinden ilham alarak biyoloji ile teknolojiyi birlikte kullanıp  yaşama dair teknolojiler üretmek için kurulmuş bir firmadır. Günümüz teknolojileri maalesef doğaya rağmen insanlar için kullanılmaya çalışılmıştır. Fakat gerçekler göstermiştir ki doğa ile uyumlu olmayan hiçbir şey insanlık için bir fayda sağlayamaz . Bu gerçekler ile Gence temelini biyolojiden alan ileri teknoloji ile şekillendirdiği projelerini doğa ile uyumlu  insanlık için  faydalı projeler üretmektedir. Aslında  ileri teknoloji yaratıcının yaşamı kurgularken kullandığı ilimde gizli bizler firma olarak bu gerçekleri bularak bu gerçekler ile uyumlu projeler geliştirmeye adanmış bir ekip ile çalışmaktayız.