FİNANSAL ANALİZ

Şirketlerin kredi kullandıkları kurumlara karşı mali durumlarını evrensel rasyolarla ve açıklayıcı dille raporlanması yapılır.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 • Personel Yönetimi
 • Kaynak Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Satış ve Satın Alma Yönetimi

KAMU VE ULUSLARARASI FONLARA ULAŞIM DANIŞMANLIĞI

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvikleri
 • Tarım Bakanlığı Destekleri
 • TKDK 
 • Milli Eğitim Bakanlığı Destekleri
 • Uluslararası Fonlar
 • Tübitak Arge

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

PAZAR  ARAŞTIRMASI

 • Ürün fiyat yapısı
 • Rakip firma analizi
 • Pazar derinlik analizi
 • Yatırımın pazara olan etkisi
 • Satış kanal yapısı analizi

YATIRIM FİZİBİLİTESİNİN HAZIRLANMASI

 • Proje Tanımlaması ve Amaçlarının Belirlenmesi
 • Pazar Araştırması ve Analizi
 • Teknik, Mali Operasyonel Fizibilite İncelemesi
 • Hukuki ve Çevresel İnceleme
 • Risk Analizi ve Finansal Modelleme
 • Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporlama
 • Uygulama ve İzleme

KURUMSAL KİMLİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 •  Şirket hedefleri doğrultusunda tedarikçi, müşteri ve fon sağlayıcılara şirketin duruşunu anlatan faaliyetler bütünü oluşturma
 • Katologların oluşturulması
 • Kartvizitlerin oluşturulması
 • Web site hazırlama
 • Medya içeriklerinin oluşturulması
 • Araç giydirme
 • Fuar etkinliklerinin düzenlenmesi 
Hibe * Teşvik * gümrükleme *


contact us