doğru teknoloji * doğru etüt * doğru proje *

Uzaktan Algılama

Uydu verileri ile akuakültür alan seçimi

01

Multispectral Tarama

Potansiyel alan içerisinde yüksek çözünürlüklü multispectral tarama ile alan belirleme

02

Batimetri

Seçilen alanın sonic yöntemler ile dönümde yüz nokta çözünürlükte batimetri haritasının oluşturulması gerçekleştirilir.

03

Zemin Yüzey Doku Analizi

Zemin yüzeyi doku çalışması yapılarak yüzeyin formu belirlenir ve akuakültür sisteminin zeminle olan uyumu belirlenir.

04

Zemin Doku Analizi

Dönümde 50 noktayla zeminaltı 10 metreye kadar sedimant dokusu analizi ve yüzey dokusu karot alma işlemi gerçekleştirilir.

05

Su Kalitesi Ölçümü

PH, DH, Yoğunluk, Turbidity, Tuzluluk, ORP, Sıcaklık, Akıntı hızı ve derecesi parametrelerinin derinlik bazlı ölçümü

06

Proje Çizimi

Elde edilen veriler ışığında projenin çizilmesi

07

Simülasyon

Elde edilen veriler ve çizilen projenin simülasyona tabi tutulup riskli noktaların tespit edilip, proje revizyonu yapılır.

08

Kamu İzinleri Takibi

Tarım Bakanlığı Ön İzin Belgesi, Özel İdare Kiralama süreci, Yetiştiricilik Belgesi Alımı ve bu süre zarfında talep edilen tüm evrakların temini ve tahsisi tarafımızca yapılır.

09

Proje Uygulama

Oluşturulan proje dosyasındaki malzemelerin ve alınacak hizmetlerin şartname haline getirilmesi ve yapılan satın alımların şartnameye uygunluğunun kontrolü yapılır.

10

etüt istatistikleri

BATİMETRİ ALANI

Dört milyon metre kare batimetri taraması

YÜZEY DOKU ANALİZİ

İki milyon metrekare yüzey doku analizi 

SEDİMANT ANALİZİ

Bir buçuk milyon metrekare   sedimant analizi


contact us

facebook. Instagram. you tube. tik-tok. linkedin. facebook. Instagram. facebook. Instagram. you tube. linkedi. facebook.